کولر آبی

کولر آبی چیست؟

کولر آبی دستگاهی است که سرمایش آن از تبخیر آب حاصل میشود و لزوما باید در محیط باز و در معرض هوای آزاد نصب شود.

مزایا:

  • قیمت پایین 
  • مصرف کمتر 
  • کابری ساده 
  • هزینه تعمیر و تعویض یدکی ارزان

سرویس ها

حذف همه