پمپ افزایش فشار آب ساختمان

پمپ افزایش فشار آب

در لغت پمپ به معنای دستگاه انتقال مایعات و یا هدایت و افزایش فشار و دبی میباشد که در انواع مختلف و کارآیی های متفاوت تولید میشود.اول سرویس صرفا درزمینه نصب و تعمیر پمپ چاه,پمپ زمینی,پمپ شوفاژ-پمپ فشار آب ساختمان و بوسترپمپ,بوسترپمپ آتش نشانی خدمات و سرویس ارائه می کند.

سرویس ها

حذف همه