کرگیری

تعریف کرگیری:

در اکثر سازه های بتنی پس از اجرا نیاز به ایجاد کانال ها و مسیرهایی با ابعاد مختلف در میان بتن برای عبور لوله و کابل های تأسیساتی میباشد.برای جلوگیری از ورود صدمه بر اثر تخریب دستی به سازه از دستگاه های گردبر الماسه با مته توخالی که به آن کرگیر گفته میشود استفاده میشود.

محدوده عملیاتی:

  • سوراخکاری در بتن مسلح از قطر 10 میلیمتر الی 250 تا عمق 2 متر.
  • ایجاد سوراخ هایی جهت عبور لوله های تأسیساتی,بازشو و نظایر آن در بتن.
  • ایجاد بازشو در ابعاد و اشکال مختلف.

مزایای سوراخکاری با دستگاه کرگیر(گردبر الماسه)

  • سهولت سوراخکاری در بتن.
  • عدم ایجاد لرزش در سازه.
  • عدم نیاز به ترمیم محل سوراخکاری.
  • امکان اجرا در ارتفاع و فضاهای کوچک.
  • تنوع به اندازه دهانه وعمق سوراخکاری.

سرویس ها

حذف همه