اجرای دودبند و آتش بند Fire Stop

تعریف اجرای آتش بند,دودبند fire stop    

به هنگام بروز آتش سوزی سرایت حریق و انتشار گاز های سمی و دود موجب ایجاد خسارت های جانی و مالی جبران ناپذیری میگردد.در کشور های صنعتی جهت جلوگیری از این خسارت ها استفاده از آتشبند در کلیه ساختمان های مسکونی,عمومی,بیمارستان ها و مراکزصنعتی و تولیدی اجباریست.این مهم به تازگی در ایران نیز مورد توجه قرار گرفته و دستاندرکاران تعداد زیادی از این پروژه ها اقدام به استفاده از این سیستم نموده اند.این سیستم با سیستمهای  اعلام اطفای حریق مکمل بوده و استفاده هر یک به تنهایی کافی نمیباشد.

مزایای اجرای آتشبند:

  • قابلیت اجرا در محل هایی با دسترسی محدود.
  • دارای تأدییه طول عمر.
  • اجرا بدون نیاز به تخریب.
  • تنوع محصول متناسب با مصالح ساختمانی.

موارد استفاده از آتشبند:

  • کانال های برق.
  • بازشو های تأسیساتی.
  • مسدود کردن کلیه داکت ها وبازشوها بین طبقات.
  • مسدود کردن کلیه بازشوها زیر تابلوهای برق.

سرویس ها

حذف همه
موردی یافت نشد.